Strategia ja tavoitteet

Tokmannin tavoitteena on jatkaa asemansa vahvistamista Suomen johtavana halpakauppaketjuna hyödyntämällä lisää keskeisiä kilpailuetujaan: vahvaa hintamielikuvaa, houkuttelevaa ja laajaa tuotevalikoimaa sekä hyvää asiakaskokemusta. Tokmanni tähtää vakaaseen ja kannattavaan pitkän aikavälin kasvuun:

  • hyödyntämällä lisää yhdenmukaista brändiään, parannettua myymäläkonseptiaan ja kategoriahallintaa vertailukelpoisen kasvun tukemiseksi
  • jatkamalla myymäläverkostonsa laajentamista nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 neliömetrillä vuodessa (noin 5 uutta tai uudelleensijoitettua myymälää)
  • lisäämällä kannattavuutta ja käyttöpääoman hallintaa paremmilla prosesseilla ja työkaluilla ostoissa, toimitusketjun hallinnassa ja kategoriahallinnassa

Tokmannin taloudelliset tavoitteet pitkällä aikavälillä:

Myymäläavaukset Vuosittain noin 5 uutta tai uudelleensijoitettua myymälää (netto)
12 000 m2
Tokmannin tavoitteena on laajentaa myymäläverkostoaan nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 m2 vuodessa. Tämä muodostuu noin viidestä uudesta tai uudelleensijoitetusta myymälästä.
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon1 lievä kasvu Lievää kasvua Tokmannin pitkän aikavälin tavoitteena on vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon1 lievä kasvu olettaen, että markkinaolosuhteet pysyvät ennallaan.
Käyttökateprosentti EBITDA% (oikaistu) Asteittainen nousu ~10 %:iin Tokmannin pitkän aikavälin tavoitteena on nostaa oikaistu käyttökate (EBIITDA%) asteittain noin 10 %:iin parantamalla bruttokateprosenttia ja pitämällä liiketoiminnan kulut vakaina suhteessa toiminnan laajuuteen.
Nettovelka/Oikaistu käyttökate <2x Tokmanni pyrkii pitämään pitkän aikavälin pääomarakenteensa tehokkaana siten määriteltynä, että nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen on alle 2,0x.
Osinkopolitiikka Noin 70 % nettotuloksesta Ohjeellinen osinkosuhde on noin 70 % nettotuloksesta ottaen kuitenkin huomioon pääomarakenne, taloudellinen tilanne, yleinen talous- ja liiketoimintatilanne sekä tulevaisuudennäkymät.

1 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kasvu lasketaan ottamalla huomioon niiden myymälöiden liikevaihdon kasvu, joita ei katsota uusiksi ja uudelleensijoitetuiksi myymälöiksi nettomääräisesti laskettuna. Tokmannin määritelmän mukaan uusiin ja uudelleensijoitettuihin myymälöihin kuuluvat: (i) uudet avatut myymälät; (ii) myymälöiden uudelleensijoittamiset, kun myymälän koko muuttuu 30 prosenttia tai enemmän; ja (iii) myymälöiden laajentamiset, kun myymälän koko muuttuu 30 prosenttia tai enemmän. Jos myymälä kuuluu johonkin näistä ryhmistä, sitä pidetään uutena tai uudelleensijoitettuna myymälänä avaamisvuotenaan ja sitä seuraavana kalenterivuotena. Nettomääräisesti laskettuna Tokmanni vähentää uusista ja uudelleensijoitetuista myymälöistä tilikaudella suljetut myymälät.

  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan