Liiketoimintaympäristö

Vähittäiskauppa Suomessa

 • Suomen vähittäiskaupan markkinat olivat noin 33,0 miljardia euroa vuonna 2014 (mitattuna myynnillä ilman arvonlisäveroa).
 • Vähittäiskauppa voidaan jakaa elintarvike- ja juomamarkkinoihin sekä käyttötavaroiden markkinoihin.
 • Vuonna 2014 elintarvikkeita ja juomia myytiin Suomessa noin 12,5 miljardilla euroa ja käyttötavaroita noin 20,5 miljardilla eurolla (lähde: kansainvälinen liikkeenjohdon konsultti).

Suuret kohdemarkkinat

Halpakauppamarkkinat Suomessa

 • Halpakauppamarkkinat ovat kasvattaneet osuuttaan vähittäiskaupan kokonaismarkkinoista Suomessa.
 • Perinteisesti kohderyhmänä ovat olleet pienituloiset kuluttajat, mutta ajan myötä asiakaskunta on laajentunut muihinkin sosioekonomisiin luokkiin, koska suhtautuminen halpakauppoihin on muuttunut.
 • Fiksun kuluttamisen suosio kasvaa: kuluttajat suosivat edullisia hintoja ja etsivät yhä enemmän hintansa väärtejä tuotteita.

Suomen halpakauppamarkkinat olivat noin 1,9 miljardia euroa vuonna 2014

Halpakauppojen osuus kasvaa

Lähde: Kansainvälinen liikkeenjohdon konsultti.

Kilpailuympäristö

Tokmanni kilpailee laajalla tuotevalikoimallaan kuudessa tuotekategoriassa:

 • elintarvikkeet
 • kodinhoito ja hygienia
 • vaatteet
 • työkalut ja sähkölaitteet
 • kodin-, sisustus- ja puutarhatuotteet
 • kotielektroniikka ja viihde

Kohdemarkkinat ovat laajat ja hajanaiset, ja Tokmannin kilpailuympäristö ulottuu suorista kilpailijoista, kuten hypermarketeista ja muista halpakaupoista, tavarataloihin ja muihin epäsuoriin kilpailijoihin, kuten verkko- ja erikoiskauppoihin eri tuoteryhmissä.

Lähde: Tokmannin johdon tekemä arvio perustuen Tokmannin tilaamiin asiakaskyselyihin.
Huomioitavaa: Pääkilpailijoiden nimet on korostettu. Yllä olevien ympyröiden koko antaa suhteellisia viitteitä kunkin kilpailijan liikevaihdosta viimeisimmällä saatavilla olevalla tilikaudella muihin kilpailijoihin verrattuna.

Halpakauppamarkkinoiden näkymät Suomessa

Suomen talousnäkymät

 • Suomen taloudessa odotetaan elpymisen merkkejä lähivuosina.
 • Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan BKT kasvaa 0,2 prosenttia vuonna 2015 ja 1,2 prosenttia vuonna 2016.
 • BKT:n kasvu perustuu pääasiassa yksityiseen kulutukseen ja kotimaisen kysynnän elpymiseen erityisesti vuonna 2016.
 • Talouskasvun myötä työttömyyden odotetaan laskevan hieman vuonna 2016, ja samalla kuluttajien reaalitulot ja ostovoima kehittyvät suotuisasti.

Vähittäiskaupan näkymät

 • Kansainvälisen liikkeenjohdon konsultin analyysin mukaan vähittäiskaupan kokonaismarkkinat supistuvat vuosina 2015 ja 2016 keskimäärin –0,7 prosenttia vuodessa.
 • Markkinoiden supistumisen odotetaan johtuvan lisääntyneestä hintakilpailusta erityisesti elintarvike- ja juomamarkkinoilla sekä käyttötavaramarkkinoiden supistumisen jatkumisesta.
 • Yleisen taloustilanteen ja kuluttajien luottamuksen alkaessa parantua vähittäiskaupan kokonaismarkkinoiden odotetaan kasvavan keskimäärin 1,3 prosenttia vuodessa vuosina 2016–2018. (Lähde: kansainvälinen liikkeenjohdon konsultti)

Halpakaupat

Suhtautuminen halpakauppoihin on parantunut ja halpakaupoissa asiointi on muuttunut hyväksyttävämmäksi. Tokmanni uskoo, että kun asiakkaat ovat tottuneet halpakaupoissa asiointiin ja todenneet niiden tuotteiden laadun tyydyttäväksi, he todennäköisesti pysyvät vakioasiakkaina talouden elpyessä. Rakenteellisen siirtymisen kohti arvon painottamista odotetaan jatkuvan, jolloin halpakauppasegmentti kasvaa vähittäiskaupan kokonaismarkkinoita nopeammin. (Lähde: kansainvälinen liikkeenjohdon konsultti)

 • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
 • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
 • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
 • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
 • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
 • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan