Taloustieto & avainluvut

Konsernin keskeiset tunnusluvut
1 000 € 2015 2014 2013
Liikevaihto 755 294 734 269 712 752
Liikevaihdon muutos 2,9% 3,0% *
Liikevoitto 39 101 42 971 42 958
Liikevoiton muutos -9,0% 0,0% *
Tilikauden tulos 14 834 16 632 15 184
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 11,6% 12,9% 26,1%
Pääoman kiertonopeus 2,2 2,2 2,2
Omavaraisuusaste, sis. osakaslainat 29,6% 25,4% 21,1%
Henkilömäärä tilikauden lopussa 3 293 3 118 3 030

* IFRS lukuja ei ole saatavissa vertailuvuodelta

Tunnuslukujen laskentakaavat

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 100 x voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
sijoitettu pääoma keskimäärin
     
Sijoitettu pääoma =   taseen loppusumma – laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat
     
Pääoman kiertonopeus =   liikevaihto
sijoitettu pääoma
     
Omavaraisuusaste = 100 x taseen oma pääoma + osakaslainat
taseen loppusumma
     

Tilinpäätöstiedot

  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan