Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on 80 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 58 868 752 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kukin osake tuottaa yhden äänen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeet on liitetty Euroclearin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.

Osakepääoma (EUR) 80 000
Osakkeiden määrä 58 868 752
ISIN-koodi FI4000197934
Kaupankäyntitunnus TOKMAN
Ääni/Osake 1
  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan