Tuloskeskus

Liikevaihto laski -1,1% ja kannattavuus heikkeni - koko vuoden näkymät ennallaan

Keskeistä katsauskaudelta

KESKEISTÄ ENSIMMÄISELTÄ VUOSINELJÄNNEKSELTÄ:

 • Liikevaihto oli 156,6 milj. euroa (158,3), -1,1%
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski -3,8%, josta Tokmannin arvion mukaan kalenterivaikutusta yli -2% ja leudon talven vaikutus yli -1%
 • Oikaistu myyntikate oli 49,2 milj. euroa (52,5), 31,4% liikevaihdosta (33,1)
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli -1,5 milj. euroa (2,2), -0,9% liikevaihdosta (1,4)
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli -5,2 milj. euroa (-1,7), -3,3% liikevaihdosta (-1,0)
 • 1 uusi ja 1 uudelleensijoitettu myymälä avattu neljänneksen aikana
 • Neljän myymälän avauksesta sovittu ensimmäisellä neljänneksellä, jonka jälkeen uusperustantasuunnitelmassa nettomääräisesti laskettuna 12 uutta ja 2 uudelleensijoitettua myymälää vuodelle 2017
LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Tokmanni odottaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2017 perustuen vuosina 2016 avattujen ja 2017 avattavien uusien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoisten myymälöiden lievään liikevaihdon kasvuun. Konsernin kannattavuuden (oikaistu käyttökate %) odotetaan paranevan viime vuodesta.

Avainluvut
1-3/2017 1-3/2016 Muutos% 1-12/2016
Liikevaihto, MEUR 156,6 158,3 -1,1 % 775,8
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % -3,8 0,3   -0,1
Kassakuittien lukumäärä, M 9,8 9,4 3,9 % 44,7
Myyntikate, MEUR 48,7 51,7 -5,9 % 268,4
Myyntikatemarginaali, % 31,1 32,7   34,6
Oikaistu myyntikate, MEUR 49,2 52,5 -6,1 % 267,9
Oikaistu myyntikatemarginaali, % 31,4 33,1   34,5
Liiketoiminnan kulut -53,1 -51,4 3,5 % -207,4
Oikaistut liiketoiminnan kulut -51,6 -51,0 1,1 % -208,5
Käyttökate (EBITDA), MEUR -3,6 1,1 -415,8 % 64,3
Käyttökatemarginaali, % -2,3 0,7   8,3
Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR -1,5 2,2 -166,9 % 62,8
Oikaistu käyttökatemarginaali, % -0,9 1,4   8,1
Liikevoitto (EBIT), MEUR -7,3 -2,7 167,2 % 49,2
Liikevoittomarginaali, % -4,7 -1,7   6,3
Oikaistu liikevoitto, MEUR -5,2 -1,7 212,9 % 47,7
Oikaistu liikevoittomarginaali, % -3,3 -1,0   6,1
Nettorahoituskulut, MEUR -1,3 -5,2 -73,9 % -15,2
Nettoinvestoinnit, MEUR 1,5 1,3 11,9 % 9,8
Nettovelat / oikaistu käyttökate (EBITDA)** 2,6 3,0   1,8
Liiketoiminnan rahavirta, MEUR -37,9 -15,3   62,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,3 -0,8   14,5
Oman pääoman tuotto, % -5,2 -5,0   18,1
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl)* 58 869 44 549   54 095
Osakekohtainen tulos (euroa/osake)* -0,12 -0,14   0,50
Henkilöstö kauden lopussa 3 066 3 083   3 224
Henkilöstö keskimäärin 3 057 3 095   3 209

*2016 osakkeiden lukumäärä on korjattu 04/2016 toteutetun rahastoannin ("osakesplit") vaikutuksella

**Rullaava 12 kk oikaistu käyttökate (EBITDA)

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

"Ensimmäinen neljännes on yleensäkin Tokmannin heikoin vuosineljännes, mutta suorituksemme oli meille lievä pettymys. Vaikka neljänneksen heikko kehitys johtui ensisijaisesti pääsiäisen ajoittumisesta, vuoden 2016 karkauspäivästä sekä talven sääolosuhteista, markkinakehitys ei ollut odotuksiemme mukainen. Kuluttajaluottamuksen paranemisesta ja muista positiivisista signaaleista huolimatta käyttötavaramarkkinan kehitys jatkui edelleen heikkona. Tämä osoittaa markkinan olevan edelleen hauras, eivätkä myönteiset markkinaennusteet ole vielä realisoituneet käyttötavarakaupassa. Suomen taloudessa ja kaupan muissa segmenteissä on kuitenkin jo nähty elpymistä ja uskomme myös käyttötavaramarkkinan hieman kasvavan.

Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että asiakasvirtamme kasvoi 3,9%, mikä osoittaa että markkinointipanostuksemme ovat oikeanlaiset. Pettymyksekseni keskiostoksemme kuitenkin laski talvisesonkituotteiden huonon menekin ja uuden valikoimatyökalun käyttöönottoon liittyvien hyllysaatavuusongelmien seurauksena. Valikoimatyökaluun liittyvät ongelmat on nyt saatu haltuun ja hyllysaatavuusongelmat poistuvat kokonaan toisen neljänneksen aikana. Tämän jälkeen työkalu tehostaa valikoimanhallintaamme ja sitä kautta sillä on myönteinen vaikutus myyntiimme.

Ensimmäisellä neljänneksellä lähdimme aggressiiviseen kampanjointiin tavoittaaksemme mm. Anttilan vanhaa asiakaskuntaa. Tällä oli negatiivinen vaikutus myyntikatteeseemme, ja se heijastuu suoraan oikaistuun käyttökatteeseen, joka laski -1,5 milj. euroon.

Heikosta vuosineljänneksestä huolimatta olemme luottavaisia vuoden 2017 ohjeistukseemme. Olemme hankinnassa panostaneet entistä enemmän kevät-, kesä-, ja joulusesonkeihin. Kiihdytämme toimenpiteitämme vertailukelpoisen myyntimme kasvattamiseksi, mm. tehostamalla kampanjointiamme. Samalla myös markkinaolosuhteiden odotetaan paranevan. Vuosi 2017 on hyvin vilkas uusperustantavuosi ja olemme ensimmäisellä vuosineljänneksellä solmineet neljä uutta vuokrasopimusta uusien myymälöiden avaamiseksi Anttilalta vapautuneisiin tiloihin. Uudet myymälät kasvattavat omalta osaltaan myyntiämme hyvin. Jatkamme samalla myös hankintamme kehittämistä ja tiukkaa kulukuria kannattavuutemme parantamiseksi."

 • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
 • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
 • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
 • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
 • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
 • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan