Palkitseminen

Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista toimikaudeksi kerrallaan. Vuosipalkkio maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön voimassa olevien kannustinjärjestelmien piiriin.

Johdon ja henkilöstön palkitseminen ja kannustinjärjestelmät

Kokonaispalkitseminen Tokmannilla koostuu seuraavista elementeistä, jotka vaihtelevat työntekijäkohtaisesti:

  • peruspalkka
  • lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät
  • pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Hallitus määrittää toimitusjohtajan, johtoryhmän muiden jäsenten ja koko henkilöstön kannustinjärjestelmät ja niiden perusperiaatteet. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon ja avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä, elleivät ne lain mukaan kuulu varsinaisen yhtiökokouksen päätäntävaltaan. Johtoryhmä päättää muiden päälliköiden ja muun henkilöstön bonusjärjestelmistä hallituksen määrittämien perusperiaatteiden mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen

Hallitus määrittää toimitusjohtajalle ja johtoryhmän muille jäsenille maksettavat palkkiot ja palkitsemisen perusperiaatteet. Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän muille jäsenille maksettava palkkio koostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Hallitus määrittää vuosittain bonusten maksamisen perusteet ja bonusjärjestelmän ehdot. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän bonukset maksetaan tilikaudelle asetettujen yhtiön kannattavuustavoitteiden ja muiden taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Muuttuva palkka voi olla enintään 50 % toimitusjohtajan kokonaispalkasta ja 25 % johtoryhmän muiden jäsenten kokonaispalkasta.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Vuotuiset kannustepalkkiot määräytyvät Tokmannin taloudellisten tavoitteiden ja sovittujen henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella. Vuosittaisen kannustepalkkion suuruus vaihtelee työn vaativuuden tai työntekijän aseman mukaan kahden viikon palkasta kahden kuukauden palkkaan työntekijän vuosipalkasta laskettuna. Lähes kaikki Tokmannin työntekijät kuuluvat kannustepalkkion piiriin. Tokmannin logistiikkatyöntekijöille maksetaan kuukausipalkan lisäksi yksilökohtainen tehokkuuteen perustuva tuotantolisä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Tokmannin hallituksella on valtuudet myöntää valituille avaintyöntekijöille oikeus ostaa yhtiön osakkeita markkinahintaan pitkän aikavälin kannustimina. Yhtiön hallitus, johto ja avaintyöntekijät omistavat tällä hetkellä noin 6 % yhtiön osakkeista.

  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan