Sisäpiiri

Tokmanni soveltaa sisäpiiritiedon ja sisäpiiriläisten hallintaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (Market Abuse Regulation, MAR) vaatimuksia, Nasdaq Helsinki Ltd.:n sisäpiiriohjeita ja Tokmannin sisäpiiriohjetta.

Tokmannin johtohenkilöt (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja) eivät saa käydä kauppaa Tokmannin arvopapereilla ajanjaksona (suljettu ikkuna), joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin liiketoiminta- ja osavuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Jos liiketoiminta-, osavuosikatsaus tai tilinpäätöstiedot julkistetaan yli 30 päivän kuluttua katsaus- tai tilikauden päättymisestä, alkaa kaupankäyntikielto katsaus- tai tilikauden päättyessä.  

Tokmannin sisäpiiriohjeessa esitetään myös suosituksena, että Tokmannin arvopapereilla voi käydä kauppaa sekä että muita näihin arvopapereihin liittyviä toimenpiteitä voidaan suorittaa 21 päivän aikana tilikauden tuloksen tai liiketoimintaa- tai osavuosikatsauksen julkistamista tilinpäätöstiedotteella seuraavasta päivästä lukien (avoin ikkuna) edellyttäen, että henkilöllä ei ole hallussaan muuta julkaisematonta sisäpiirintietoa ja että kyseinen henkilö ei sinä aikana kuulu hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin.  Kaupankäynti voi olla mahdollista myös avoimen ikkunan ulkopuolella Tokmannin talousjohtajan (sisäpiirivastaavan) luvalla. Avoimen ikkunan ulkopuolella kaupankäynti on sallittua ainoastaan, mikäli asianomainen henkilö saa sisäpiirivastaavalta kirjallisen arvion siitä, että estettä kaupankäynnille ei ole. Arvio on voimassa seitsemän vuorokautta, minä aikana kauppa tulee toteuttaa.

Merkittävien projektien valmisteluvaiheessa yhtiö pitää myös hankekohtaista sisäpiirilistaa. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) No 596/2014,MAR) astui voimaan 3.7.2016. Siitä päivästä lähtien Tokmanni julkaisee kaikki Tokmannin Johdon tekemät liiketoimet yhtiön arvopapereilla pörssitiedotteella. Tämän seurauksena alla oleva sisäpiirirekisteriä ei enää päivitetä 2.7.2016 jälkeen.

  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan