Yhtiökokous

Yhtiökokous 2017

Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Yhtiökokouksella on muun muassa seuraavat velvollisuudet:

 • tilinpäätösten hyväksyminen
 • taseen osoittamien voittojen käyttö
 • vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
 • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
 • hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
 • hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta
 • tilintarkastajan valinta
 • muut yhtiökokouskutsussa mainitut asiat

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiö voi tarvittaessa pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön verkkosivuilla ja yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi Tokmanni julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteella välittömästi sen jälkeen, kun hallitus on päättynyt kutsua koolle yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen esityslista, päätösehdotukset koskien muun muassa hallituksen kokoonpanoa, hallituksen jäsenten palkkioita ja tilintarkastajia sekä muut kokousasiakirjat julkaistaan Tokmannin verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yleinen sääntö on, että hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja yhtiön tilintarkastajien on oltava läsnä jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa kuten myös hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus on esitettävä hallitukselle kirjallisesti riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö julkaisee verkkosivuillaan ennen yhtiökokousta edeltävän tilikauden päättymistä määräpäivän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksestaan, sekä posti- tai sähköpostiosoitteen, johon vaatimus tulee lähettää.

Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat julkaistaan viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön verkkosivuilla ja pidetään siellä vähintään viiden vuoden ajan kyseessä olevasta yhtiökokouksesta.

 • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
 • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
 • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
 • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
 • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
 • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan