Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on yksi pysyvä valiokunta: talous- ja tarkastusvaliokunta. Hallitus nimittää valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajat. Valiokuntaan valittujen jäsenten toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. Hallituksen valiokunnankäytännön työskentelytavat määritellään tarkemmin työjärjestyksissä, jotka hallitus hyväksyy. Valiokunta onhallituksen valmistelevia toimielimiä, eikä niillä ole omaa päätäntävaltaa.

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Tokmannin talous- ja tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle asiat, jotka koskevat Tokmannin taloudellista tilannetta, taloudellista raportointia, tilintarkastusta ja riskienhallintaa. Talous- ja tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä. Enemmistön talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus nimittää yhden talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunnan jäsenillä tulee olla tehtävään tarvittava pätevyys ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton ja hänellä tulee olla erityisesti laskentaan, kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvää asiantuntemusta.

Hallitus määrittelee talous- ja tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Talous- ja tarkastusvaliokunnan tärkeimmät velvollisuudet ovat:

  • tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten lakisääteisen tilintarkastuksen valvonta
  • tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu
  • yhtiön raportointiprosessin ja -periaatteiden sekä tilinpäätösten laadintaperiaatteiden valvonta
  • yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden ja vaatimustenmukaisuuden seuranta

Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet 2017: Harri Sivula, Christian Gylling, Kati Hagros

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Vuoden 2017 yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta korvaa hallituksen nimittämän nimitysvaliokunnan.  Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella suurin syyskuun 1. työpäivänä.

  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan