Tilintarkastus

Ulkoinen tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin auktorisoima tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan kulloinkin meneillään olevalle tilikaudelle. Tilintarkastajan velvollisuudet päättyvät seuraavan yhtiökokouksen lopussa. Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä emoyhtiön hallinnon tarkastuksesta. Tilintarkastaja toimittaa lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksestä yhtiön osakkeenomistajille. Lisäksi tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallitukselle.

Tilintarkastajan on täytettävä yleiset pätevyysvaatimukset sekä tietyt riippumattomuutta koskevat lakisääteiset vaatimukset riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen varmistamiseksi.

  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan