Yhtiöjärjestys

TOKMANNI GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi Tokmanni Group Oyj ja englanniksi Tokmanni Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä harjoittaa tekstiilitavaroiden, kemikalioalan tavaroiden, taloustavaroiden, elintarvikkeiden, työkalujen, kodinkoneiden, sesonkituotteiden, lelujen, puutarhatuotteiden sekä koulu- ja toimistotarvikkeiden tukku-, vähittäis- ja erikoistavarakauppaa.

Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta ja ostoista sekä muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä ja omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3. Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

4. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5. Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

6. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

7. Oikeus yhtiön nimen kirjoittamiseen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

8. Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 pykälän 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Mäntsälässä.

10. Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; sekä
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; sekä
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet; sekä
9. tilintarkastaja;

käsitellään

10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan